Традиционни японски цуби (част 1-ва)

ТАНКО / TANKO

Терминът „Танко“ е нарицателен за ранните железни цуби. Той е предложен от Робърт Хейнс.

Катчуши / Katchushi

12 58 72

Ко-тошо / Ko-tosho

IMG_3143

Tошо / Тosho

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

МИОЧИН / MYOCHIN

 

Миочин Ки Тошио / Myochin Ki Toshio

70

Кага Миочин / Kaga Miochin

horai1

Миочин Осуминоками / Myochin Osuminokami

68

 

Снимки: TOSO SORAN by Dr. Torigoye