Факти

 • Катана, уакизаши и танто не са нож и не се полират/подострят по същия начин. Японското острие поначало няма „вторичен скос” и разсича с цялата си повърхност, a не само с режещия си ръб.
 • Мечовете не са брадви и не се използват по сходен начин и за сходни цели. Геометрията, профилът и точката на перкусия (ос на пречупване), наред с много други фактори изключват възможността мечовете да бъде употребявани като сечива.
 • Оръжията от високовъглеродна стомана ръждясват, ако не се почистват и омасляват редовно. Те са много по-здрави и надеждни от оръжията, направени от неръждаема стомана, поне що се отнася до остриета, дълги над 40 см. Няма функционален меч, изработен от евтина неръждаема стомана.
 • Ако третирате своите остриета с респект и с нужното внимание, те ще служат и на внуците Ви.
 • Китай доминира пазара на съвременните функционални мечове, както в евтиния, така и в скъпия ценови клас. Ако купувате от правилното място, съотношението цена-качество при японския и китайския стил оръжия е непобедимо.
 • Сериозни експерти по източни бойни изкуства определят качествената съвременна репродукция на катана като равностойна на традиционното японско нихонто във функционален план, с предимства в определени отношения и с недостатъци в други.
 • Металургията на 21-ви век прави изделията от съвременна стомана по-надеждни от техните архаични еквиваленти. Въпреки това притежанието на автентична японска катана е мечта за много колекционери и специалисти по бойни изкуства в цял свят. Излъчването на нихонто е неповторимо, наред със символиката, историята и вековната традиция, която носи.
 • Цената на функционален европейски меч, изработен в Китай, започва от $200 и достига до $800 в зависимост от използваните материали и техники при изработката. Като цяло китайските оръжейници не се справят на същото ниво с европейските дизайни така, както се справят с японските и китайските.
 • Европейски меч, създаден от реномиран оръжейник в европейска държава, струва между €500 и €5000. Най-често се срещат мечове от Полша, Чехия и Унгария, но също от Испания, Италия, Германия и Англия.
 • Оригинални (исторически) мечове с европейски произход се продават най-често на търгове, като цената варира изключително много, за да бъде сложена в рамка. Обикновено става дума за оръжия от 17-ти век насетне. Средновековните (т.нар. рицарски) мечове се срещат изключително рядко и са много скъпи.
 • Цената на функционална съвременна катана от Китай, изработена от модерна стомана, започва от $100 и достига до $1500 в зависимост от използваните материали и техники при изработката. Реномето на оръжейното ателие също оказва влияние върху цената.
 • Съвременна катана от Китай, която напълно копира традиционния японски производствен процес, струва между $1500 и $3000. За уакизаши и танто обикновено са валидни сходни ценови диапазони.
 • Катана, създадена през 21-ви век от известен западен майстор, струва между $3000 и $10000. Най-често те са изковани от високотехнологична легирана стомана или от собствена версия на тамахагане, в унисон с японски практики. Изборът е между плюсовете на съвременната металургия или класическата визия, характерна за нихонто.
 • Цената на автентична японска катана (шинсакуто нихонто), изработена от стомана тамахагане в съвременна Япония, започва от $5000.  За антични експонати отпреди Втората световна война, горна граница няма – по търговете се срещат мечове с начална стойност $50 000 и повече.
 • Термичната обработка на метала и уменията на оръжейника са най-важни за достойнствата на готовия меч. Конкретната разновидност на използваната стомана е съществен (но не основен) фактор за качествата на изделието.
 • Традиционните японски тестове за острота и здравина на оръжието се наричат тамешигири. Типична цел за тези тестове са навити рула от тръстикови рогозки – татами. По-висше изпитание за японските остриета са стеблата от зелен бамбук, разсичани самостоятелно или в комбинация с увито около тях татами.
 • В исторически план като най-показателен тест за качеството на даден меч се явяват телата на осъдени престъпници. Запазени са свидетелства за мечове, разсичащи наведнъж по пет тела, разположени едно върху друго.
 • Независимо дали видът на стоманата и качеството на изработка позволяват, японският меч не бива да бъде използван извън историческите му приложения – ката и тамешигири. Японските остриета никога не са имали за цел да разсичат метал или плътна дървесина, дори при положение, че някои съвременни екземпляри се справят с подобни неща.
 • Същото се отнася в по-малка или по-голяма степен за всички видове дълги остриета, независимо от стила или произхода им. Мечът е исторически инструмент за самоотбрана или за война и предназначението му е пряко свързано с тези цели.