Исторически карти на Япония (част 2-ра)

Япония – Хоншу 1874

Изложените по-долу карти са извадки от Shihan Gakkou henshuu [Teacher School Edition], Nihon Chishi Ryaku II [Japanese Topography Outline, Volume II]. Излезли от печат чрез Министерството на Образованието на Япония, 1874 (7-ма година, ера Мейджи). Благодарности към Juan Ysidro Tineo Alvarado за материалите!

japan_hokuriku_1_1874

japan_hokuriku_2_1874

[Северен Хоншу регион в Япония] Хокурику 1874

Военни полигони Аонохара, 1900

japan_aonohara_1900

Публикувана от Sasayama Mankando Osame, 1900 (33-та година, ера Мейджи). Takaoka Shosha (Казарми Такаока), горната червена точка на картата. Daimon Shosha (Казарми Даймон), долната червена точка. Почти 500 австрийски и германски военнопленници са настанени в тази зона през септември 1915, след като са пленени при японската окупация на бившата германска колония Циндао в Китай. Благодарности към Juan Ysidro Tineo Alvarado за картите и проучването!

„Япония с вмъкната карта Формоза и островите Лу-Чу“, 1912

titsingh_dutch

„Япония с вмъкната карта Формоза и островите Лу-Чу“, извадка от A Literary and Historical Atlas of Asia, by J.G. Bartholomew. J.M. Dent and Sons, Ltd. 1912

Киото 1914

japan_kyoto_1914

Туристическа карта, публикувана от Fuugetsu Shouzaemon, 1914 (3-та година, ера Тайшо). Отново признание към Juan Ysidro Tineo Alvarado!

„Китайската фабрика на улица Тен-чан в Нагасаки“, основана през 1688 г.

titsingh_chinese

[Забележка: По време на японската самоизолация, китайците, както и холандците, имали право да живеят и търгуват в ограничената зона на Нагасаки]

„Земетресение, вулканично изригване и наводнение в провинция Симахара“

titsingh_simahara

„Земетресение и последвало изригване от планината Асама-яма в провинция Шинано“

titsingh_sinano