оръжие

Имам меч от вас. С какво да го остря?

Нови налични модели

Коледно предложение за късметлии!

Коледни подаръци

Меч „Лъв“ Ревю

Тачи „Пурпурен Изгрев“ Ревю

Хануей „Годфред“ Ревю

Традиционни японски цуби (част 1-ва)

Частни (къстъм) поръчки през март 2015 г.

Размисли върху историята на самурайския меч и неговото място в 21 век

Видове геометрия на японско острие

Факти

Терминология на самурайския меч: катана (刀), вакидзаши (уакизаши 脇差), танто (短刀)

Полиране и заточване на японски меч

Премахване на петна от острието на меч

Техники за почистване на катана, вакидзаши и танто

Комплект за поддръжка и почистване на японския меч

Грижа за острието и съхранение на меча