Меню Затваряне

Общи условия

Според закона (ЗОБВВПИ) на Република България оръжия могат да бъдат закупувани и притежавани само от пълнолетни (навършили 18 години) лица! Екипът на „Weapons of War” си запазва правото да отказва поръчки и/или да поиска удостоверение на възрастта, преди да осъществи продажба.

Хладните оръжия са в свободен режим – не се изисква разрешително за внос, износ, закупуване, замяна, продажба, за притежание и носене. Не се изисква уведомяване на органите на властта при придобиване или промяна на собственост. Няма лимит за притежание на определен брой. Законът не поставя ограничения относно дължина или вид на острието, не изисква каса за съхранение и не налага рестрикции относно боравенето (тренировката) с хладно оръжие в домашни условия, в частни имоти или извън обществени места. Терминът „хладно оръжие“ не е юридическо понятие и не съществува дефиниция в българското законодателство, поне не и в ЗОБВВПИ. В нашия сайт, ние го използваме в историческия контекст на неговия смисъл.

Няма регламент за скрито или открито носене на хладно оръжие. Практиката показва, че при хладните оръжия се прилага принципът за скрито носене на обществени места, подобно на огнестрелните оръжия. Наложително е носещият хладно оръжие на публично място да не смущава околните и да бъде дискретен. Въпреки че няма конкретна забрана, от етична гледна точка не се допуска хладното оръжие да бъде изваждано и/или показвано на обществено място без основателна причина.

По силата на действащия към момента в България закон (НК), при самозащита с оръжие (хладно, огнестрелно или друго), обикновено се прилага формулировката „преминаване пределите на неизбежната отбрана“. Практиката доказва, че често защитилият се от чужда агресия става виновник и това води до крайно неприятни последици за онзи, който е употребил оръжие в условията на самоотбрана. Налице са много случаи, когато самозащитата с оръжие е тълкувана като криминален акт и защитилият се гражданин бива осъден и вкаран в затвора. В общи линии, на самозащита с оръжие в собствен дом се гледа по-благосклонно, но гаранции за оправдателно становище няма! Всеки гражданин следва да премисли много внимателно действията си, преди да употреби оръжие в случай на нападение срещу него или негови близки.

Мечът, както ножът, брадвата, сърпът, бейзболната бухалка, гумената палка, електрошокът, стикът за голф, харпунът, чукът, мотиката, вилата, кирката, длетото и прочее са предмети, които могат да причинят сериозна травма или дори смърт при погрешна/неправилна употреба или злоупотреба. Работещият (използващият) подобни инструменти следва да направи всичко възможно, за да осигури максимална безопасност за себе си и за околните според действията, които извършва при боравенето с тях!

Екипът на „Weapons of War” не носи никаква отговорност при злоупотреба или инциденти със закупени артикули от нашата колекция – отговорността ни се изчерпва с представянето и продажбата им! Всеки купувач има задължението да се запознае в детайли със законите в България (или в държавата, където живее) и да следи и спазва практиките и разпоредбите за притежание, съхранение, носене и употреба на хладно оръжие според местното законодателство, където и ако има такива! Човекът, купуващ меч от нас (или откъдето и да е), е длъжен да не подлага на опасност себе си и/или околните със своите действия или поведение. Той се задължава да борави с оръжието отговорно и с необходимото внимание!

Описаните по-горе законови рамки имат спомагателен характер и служат, за да запознаят най-общо купувачите и притежателите на мечове с правата и задълженията, свързани с тези предмети в Република България. Екипът на „Weapons of War” не претендира за юридическа компетентност. Законът се променя често и е обект на широко тълкуване според конкретния случай. Редно е всеки да потърси допълнителна информация от квалифицирани лица или институции относно касаещите ги въпроси. Законите и нормативната уредба в България не са константни и купувачът поема цялата отговорност да следи и спазва всякакви изменения, касаещи придобитите от него предмети!

Преди да поръчате, прочетете и обмислете внимателно! Закупен от нас артикул не може да бъде върнат или заменен! Действащото законодателство (ЗЗП) предвижда възможност за връщане на стоки при онлайн търговията най-вече защото клиентите не се докосват до избраните предмети, преди да ги заплатят. Това може да породи несъответствие или откровена измама. Когато купувате нещо от нас, получавате безплатна доставка по куриер. Държим на обстоен преглед преди заплащане. Вие виждате и евентуално одобрявате своята покупка, преди да платите! Ако не я одобрите, просто я отказвате на място – не я получавате и не я заплащате. Поради това и не само, презумцията за онлайн търговия в ЗЗП не може да бъде приложена тук. Мечовете и другите предмети, показани на сайта, са лична собственост на нашия колектив или на хора, споделящи интересите ни. Покупката на каквото и да е от колекцията се заявава онлайн, но се извършва физически, след преглед и одобрение.

Ние, колективът зад „Weapons of War”, не сме търговци, а колекционери и почитатели на историческите оръжия. Сайтът ни е създаден с любителска цел. Продажбата на отделни предмети от колекцията ни служи по няколко начина: популяризира историческите хладни оръжия, увеличава броя на притежателите им и осигурява знания за всички заинтересовани. Накрая, но не на последно място, финансира придобиването на още мечове за нашето дружно хоби.

Със закупуването на артикул от „Weapons of War” купувачът декларира, че е разбрал гореописаните условия, съгласен е с тях и доброволно приема спазването им!

Комуникацията с колектива ни се извършва само по имейл.

error: Съдържанието е защитено!