Общи условия

Според Закона за оръжията (ЗОБВВПИ) на Република България, оръжия могат да бъдат закупувани и притежавани само от пълнолетни (навършили 18 години) лица! Екипът на „Weapons of War” си запазва правото да отказва поръчки и/или да поиска удостоверение на възрастта, преди да осъществи продажба на артикули, които имат остриета.

Хладните оръжия не са обект на регулация, тоест не се изисква разрешение за внос, износ, закупуване, замяна, продажба, нито за притежание, съхранение, транспортиране, носене и/или употреба. Не се изисква уведомяване на органите на властта при промяна на каквито и да е обстоятелства, свързани със собствеността върху тях. Няма лимит за притежание на максимален брой. Законодателството не поставя ограничения относно дължина или вид на острие, не изисква специално място за съхранение и не налага рестрикции относно боравенето (тренировката) с хладно оръжие в домашни условия, в частни имоти или извън обществени места. Терминът „хладно оръжие“ е общоприет и обичаен, но за него не съществува дефиниция в ЗОБВВПИ. В нашия сайт, ние го използваме в историческия контекст на неговия смисъл.

Няма регламент за скрито или открито носене на хладно оръжие. Обикновено се прилага принципът за скрито пренасяне/носене на обществени места, подобно на огнестрелните оръжия. Наложително е пренасящият/носещият хладно оръжие на публично място да не смущава околните и да бъде дискретен. Въпреки че няма конкретна забрана, от етична гледна точка не е желателно хладното оръжие да бъде показвано и/или употребявано на обществено място, в присъствието на непознати, без основателна причина.

По смисъла на действащия в България наказателен закон (НК), при самозащита с оръжие (хладно, огнестрелно, друго) обикновено се прилага формулировката „преминаване пределите на неизбежната отбрана“. Практиката сочи, че често пъти защитилият се с оръжие от чужда агресия надскача рамките на юридически допустимите граници. Налице са редица случаи, когато самозащитата е тълкувана като криминална проява и потърпевшият гражданин бива осъждан и вкарван в затвора. В общи линии, на самозащитата в собствен имот се гледа по-благосклонно, но гаранции за справедливост няма! Всеки български гражданин следва да премисли много внимателно действията си, преди да употреби каквото и да е оръжие, дори юмруците си, в случай на нападение срещу него или срещу негови близки.

Мечът, както ножът, брадвата, сърпът, бейзболната бухалка, гумената палка, електрошокът, стикът за голф, харпунът, чукът, пиронът, мотиката, вилата, кирката, длетото, павето и прочее са все предмети, които могат да причинят сериозна травма или дори смърт при погрешна/неправилна употреба и/или злоупотреба. Работещият (използващият) подобни инструменти следва да направи всичко възможно, за да осигури максимална безопасност за себе си и за околните спрямо действията, които извършва при боравенето с тях.

Екипът на „Weapons of War” не носи никаква отговорност при злоупотреба или инциденти със закупени артикули от нашата колекция – отговорността ни приключва в момента на продажбата им! Всеки купувач приема задължението да се запознае в подробности с действащите законови и подзаконови текстове в България (или в държавата, където живее) и да следи и спазва практиките и разпоредбите за притежание, съхранение, носене и употреба на хладно оръжие, където и ако има такива! Човекът, купуващ острие от нас, е длъжен да не подлага на опасност себе си и/или околните със своите умишлени или неумишлени действия. Той се задължава да борави с оръжието отговорно, с необходимото внимание и на подходящите и позволени за целта места!

Описаните по-горе законови рамки имат спомагателен характер и служат, за да запознаят най-общо купувачите и настоящи/бъдещи притежатели на мечове с правата и задълженията, свързани с тези предмети в Република България. Екипът на „Weapons of War” не претендира за юридическата изчерпателност на написаното. Законът се променя често и е обект на широко тълкуване според конкретния случай. Правилно е всеки заинтересован да потърси допълнителна информация от квалифицирани лица и/или институции относно касаещите го въпроси. Законите и нормативната уредба в България не са константни. Купувачът декларира готовност да следи и спазва всякакви юридически изменения, касаещи придобитите от него артикули!

Преди да поръчате, прочетете и обмислете внимателно! Закупен от нас артикул не може да бъде върнат или заменен! Действащото законодателство (ЗЗП) предвижда възможност за връщане на стоки при онлайн търговията, но нашият сайт не е търговски в юридическия смисъл на понятието. Сайтът е портфорлио на общата колекция на група ентусиасти, които вместо да пускат обяви по разни сайтове и форуми, са инвестирали време и пари в собствена платформа. Това е своего рода уважение към естетиката и качествата на екземплярите, които според нас е редно да бъдат презентирани правилно. Мечовете и другите предмети, показани на сайта, са лична собственост на нашия колектив или на хора, споделящи интересите ни. Поради това и не само, презумпцията за онлайн търговия в ЗЗП, касаеща връщане на артикули, не може да бъде приложена. Ако гореописаните условия не Ви допадат, просто не поръчвайте.

Ние, колективът зад „Weapons of War”, не сме търговци, а колекционери, почитатели и ползватели на исторически оръжия. Сайтът ни е създаден и съществува с любителска цел. Периодичната продажба на отделни предмети от колекцията ни служи по няколко начина: популяризира историческите хладни оръжия, увеличава броя на притежателите им и осигурява знания и умения за всички заинтересовани. Накрая, но не на последно място, финансира обновяването на колекцията ни и придобиването все повече и по-ценни мечове за нея.

Със закупуването на артикул от „Weapons of War” купувачът декларира, че е прочел гореописаните условия, съгласен е с тях и доброволно приема спазването им!

Държим да подчертаем, че комуникацията с колектива ни се извършва изцяло по имейл. Благодарим за вниманието!