Общи условия

Според закона (ЗОБВВПИ) на Република България оръжия могат да бъдат закупувани и притежавани само от пълнолетни (навършили 18 години) лица! „Weapons of War” си запазва правото да отказва поръчки и/или да поиска удостоверение на възрастта, преди да осъществи продажба.

Хладните оръжия са в свободен режим – не се изисква разрешително за внос, износ, закупуване, продажба или за притежание и носене. Не се изисква уведомяване на органите на властта при придобиване или смяна на собственост. Няма лимит за притежание на определен брой хладни оръжия. Законът не поставя ограничения относно дължина или вид на острието, не изисква каса за съхранение и не налага рестрикции относно боравенето (тренировката) с хладно оръжие в домашни условия, в частни имоти или извън обществени места. На практика, терминът „хладно оръжие“ не е юридическо понятие и не съществува в българското законодателство. В нашия сайт, ние го използваме в историческия контекст на неговото значение.

Няма регламент за скрито или открито носене на хладно оръжие. Практиката показва, че при хладните оръжия се прилага принципът за скрито носене на обществени места, подобно на огнестрелните оръжия. Наложително е носещият хладно оръжие на публично място да не смущава околните и да бъде дискретен. Въпреки че няма конкретна забрана, от етична гледна точка не е прието хладното оръжие да бъде изваждано и/или показвано на обществено място.

По силата на действащия към момента в България закон (НК), при самозащита с оръжие (хладно, огнестрелно или друго), обикновено се прилага формулировката „преминаване пределите на неизбежната отбрана“. Практиката доказва, че често защитилият се от чужда агресия става виновник и това води до крайно неприятни последици за онзи, който е употребил оръжие в условията на самоотбрана. Налице са много случаи в последните години, когато самозащитата с оръжие е тълкувана като криминално престъпление и защитилият се гражданин бива осъден и вкаран в затвора. В общи линии, на самозащита с оръжие в собствен дом се гледа по-благосклонно, но гаранции за оправдателно становище няма! Всеки гражданин следва да премисли много внимателно действията си, в случай на нападение срещу него или негови близки.

Мечът, както ножът, брадвата, сърпът, бейзболната бухалка, гумената палка, електрошокът, стикът за голф, харпунът, чукът, мотиката, вилата, кирката и прочее са инструменти, които могат да причинят сериозна травма или дори смърт при погрешна/неправилна употреба или злоупотреба.  Работещият (използващият) тези инструменти следва да направи всичко възможно, за да осигури максимална безопасност за себе си и за околните според действията, които извършва при работата с въпросните предмети!

„Weapons of War” не носи никаква отговорност при злоупотреба или инциденти със закупени от нас стоки – нашата отговорност приключва с продажбата на артикула! Клиентът има задължението да се запознае в детайли със законите в България и да спазва практиките и разпоредбите за притежание, съхранение, носене и употреба на хладно оръжие според българското законодателство, където и ако има такива! Клиентът, купуващ хладно оръжие, е длъжен да не подлага на опасност себе си и/или околните със своите действия или поведение. Той се задължава да борави с оръжието отговорно и с необходимото внимание!

Описаните в сайта законови рамки имат спомагателен характер и служат, за да запознаят най-общо клиентите с правата и задълженията, свързани с хладните оръжия в Република България. „Weapons of War” не претендира за абсолютна юридическа фактология, която често е обект на широко тълкуване според конкретния случай. Редно е клиентите да потърсят допълнителна информация от компетентни лица или институции относно касаещи ги въпроси. Законите и нормативната уредба в България се менят постоянно и клиентът поема цялата отговорност да следи и спазва всякакви изменения, касаещи хладните оръжия!

Преди да поръчате, прочетете и обмислете внимателно! Закупен от нас артикул НЕ може да бъде върнат или заменен по никаква причина! Действащото законодателство (ЗЗП) предвижда възможност за връщане на стоки предвид факта, че при онлайн търговията клиентите не виждат избраните артикули на живо, преди да ги заплатят и това може да породи несъответствие. Когато купувате от нас, Вие получавате безплатна доставка чрез Еконт или по наш куриер. И в двата случая имате право на обстоен преглед преди заплащане. Вие виждате и одобрявате своята поръчка, преди да я платите! Ако не я одобрите, просто я отказвате на място – не получавате нищо и не заплащате нищо. Поради това и не само, презумцията за онлайн търговия в ЗЗП не може да бъде приложена тук. Вие виждате и одобрявате на място своята поръчка, преди да я заплатите! Реално покупката се извършва физически в офиса на Еконт или по куриера, а не онлайн.

Със закупуването на артикул от „Weapons of War” клиентът декларира, че е разбрал гореописаните условия, съгласен е с тях и доброволно приема спазването им!